سبد خرید
محصولی در سبد خرید نمی باشد

فروشگاه

باتری MAC 12V9AH

محصول موجود نمی باشد
 • موارد استفاده : کاربرد های سه فاز با جریان کمتر از ۲۵ آمپر
 • ولتاژ ورودی : ۱۵۰ ولت تا ۳۰۵ ولت
 • جریان استارت : ۵۰ آمپر
 • توان استارت :‌ ۷۵۰۰۰
 • توان خروجی :‌ ۳۰۰۰۰ …

باتری MAC 12V65Ah

محصول موجود نمی باشد
 • موارد استفاده : کاربرد های سه فاز با جریان کمتر از ۲۵ آمپر
 • ولتاژ ورودی : ۱۵۰ ولت تا ۳۰۵ ولت
 • جریان استارت : ۵۰ آمپر
 • توان استارت :‌ ۷۵۰۰۰
 • توان خروجی :‌ ۳۰۰۰۰ …

باتری MAC 12V42Ah

محصول موجود نمی باشد
 • موارد استفاده : کاربرد های سه فاز با جریان کمتر از ۲۵ آمپر
 • ولتاژ ورودی : ۱۵۰ ولت تا ۳۰۵ ولت
 • جریان استارت : ۵۰ آمپر
 • توان استارت :‌ ۷۵۰۰۰
 • توان خروجی :‌ ۳۰۰۰۰ …

باتری MAC 12V28Ah

محصول موجود نمی باشد
 • موارد استفاده : کاربرد های سه فاز با جریان کمتر از ۲۵ آمپر
 • ولتاژ ورودی : ۱۵۰ ولت تا ۳۰۵ ولت
 • جریان استارت : ۵۰ آمپر
 • توان استارت :‌ ۷۵۰۰۰
 • توان خروجی :‌ ۳۰۰۰۰ …

باتری MAC 12V100Ah

محصول موجود نمی باشد
 • موارد استفاده : کاربرد های سه فاز با جریان کمتر از ۲۵ آمپر
 • ولتاژ ورودی : ۱۵۰ ولت تا ۳۰۵ ولت
 • جریان استارت : ۵۰ آمپر
 • توان استارت :‌ ۷۵۰۰۰
 • توان خروجی :‌ ۳۰۰۰۰ …
logo brand 1
logo brand 2
logo brand 3
logo brand 4

استابلایزر AVR32 ADVANCED فاراتل ، پیشنهاد ویژه اچ ام الکترونیک